Novinka:
(Kategorie: FilmKlub)
Napsal Fiedler
Thursday 02 March 2017 - 17:53:56

I. KINEMATOGRAF 100 KARVINÁ

V rámci projektu Kinematograf 100 Karviná se uskutečnila v pondělí 17. června 2019 v kině Centrum projekce filmu NUDA V BRNĚ (Česko 2003, 103 min.) režiséra Vladimíra Morávka. Nejen k filmu se uskutečnila beseda. Součástí akce byla Výstava 100 zaměřená na 100. výročí českého optického průmyslu.
Vstup na všechny uvedené akce včetně promítání byl zdarma.

Dodejme, že v průběhu akce bylo organizátory uděleno za zásluhy o film v Karviné některým osobnostem ocenění Rytíř filmového plátna. Rytíři se stali pánové Rudolf Fiedler, bývalý předseda AČFK a vedoucí FK v Karviné, Ondřej Pilich, dlouholetý karvinský promítač, a vedoucí karvinských kin Jakub Gajdica.

II. KLUBOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

S informacemi o filmovém klubu se můžete seznamovat na dvou místech. Tradičně zde, ale také přímo na stránkách Regionální knihovny v Karviné.


III. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA

V nejbližší době na tomto místě uvedeme i bližší informace o konání Letní filmové školy 2019 a o možnosti zúčastnit se jí.

IV. PROSBA
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří by mohli o klubové činnosti před rokem 1980 podat jakoukoli zajímavou informaci nebo mají nějaké materiály, které se k tomuto období vztahují, o jejich zapůjčení, a to nejlépe ve středy před klubovými projekcemi, které začínají v 17:30 hod. Všechny zapůjčené věci majitelům vrátíme!
Děkujeme!

V. OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FK v KARVINÉ
ve středu 28. listopadu 2018 jsme si v sále Regionální knihovny v Karviné připomněli 50. výročí existence karvinského filmového klubu.
Naši nejvěrnější členové vyslechli slavnostní projev ředitelky knihovny, zřizovatele filmového klubu, paní Markéty Kukrechtové, která stručně vyzdvihla význam filmového klubu pro jeho členy, ale také pro knihovnu a pro město. Přivítala čestné hosty a těm, kteří se v minulosti, ale i v současné době nejvíc zasloužili a zasluhují o činnost FK předala pamětní grafické listy.
Za statutární město Karviná pozdravil účastníky setkání a poděkoval knihovně a funkcionářům filmového klubu za jejich činnost náměstek primátora pan Andrzej Bizoń.
Z dalších čestných hostů vystoupila předsedkyně rady Asociace českých filmových klubů a ředitelka letní filmové školy Radana Korená. Promluvila nejen o činnosti karvinského filmového klubu, ale rovněž o poslání Asociace českých filmových klubů. Vzpomněla práci současného šéfa FK v Karviné Rudolfa Fiedlera, který byl před lety jejím předchůdcem ve funkci předsedy asociace.
Poté Rudolf Fiedler společně s Šárkou Fiedlerovou Hanušovou předvedli elektronickou prezentaci věnovanou historii FK od roku 1980, kdy klub obnovil při tehdejší karvinské Regionální knihovně svou činnost, v níž pokračuje nepřetržitě dodnes. Autorkou prezentace byla právě paní Šárka Fiedlerová Hanušová. Rudolf Fiedler poděkoval bývalým ředitelům a ředitelkám knihovny za péči, kterou klubu věnovali, především pak její bývalé ředitelce paní Halině Molinové. Hodně úspěchů popřál v její činnosti i nové ředitelce Markétě Kukrechtové a vyslovil přesvědčení, že dobrá spolupráce mezi knihovnou a klubem bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň připomněl i členy výboru filmového klubu, kteří se od roku 1980 o jeho činnost nejvíc zasloužili: pana Jana Kaletu, jenž s ním FK ve zmíněném roce spoluobnovoval, pana Miroslava Studzinského, paní Beatu Kubokovou a paní Šárku Fiedlerovou Hanušovou.

A pak už mohli účastníci slavnostního setkání zhlédnout připravený film režiséra Omerzu Všechno bude.

Jako šéf FK bych rád poděkoval všem, kteří přišli výročí klubu společně s námi oslavit. Poděkovat musím především knihovně za azyl, který klubu dlouhé roky poskytuje, poděkování patří i městu Karviná, které činnost klubu podpořilo v minulosti i finančně, v době, kdy tuto podporu nejvíc potřebovalo. Musím připomenout i zásluhu karvinského Domu kultury, který poskytl své prostory klubu v době, kdy knihovna procházela rozsáhlou přestavbou. A samozřejmě musíme vzpomenout i podporu Asociace českých filmových klubů. (Mimochodem, náš FK je nositelem nejvyšší klubové kategorie A.)

Vážení přátelé, přál bych si, i když u toho už nejspíš nebudu, aby filmový klub mohl slavit i za dalších 50 let.

Rudolf FiedlerTato novinka je zFilmový klub Karviná
( http://filmovyklub.rkka.cz/news.php?extend.15 )