Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]I. KINO NA HRANICI

Přinášíme bližší informace o těšínské akci, kterou mohou využít i naši klubisté, tedy konkrétně i členové FK v Karviné. Přehlídka se koná ve dnech 27.4. až 3.5. 2019. Členové filmového klubu budou mít nižší akreditaci!

Zde je informace přímo od organizátorů:

Členové FK získají po předložení průkazu AČFK (naše členská průkazka na rok 2019) akreditaci za zvýhodněnou cenu 880 Kč. Uplatnit slevu bude možné pouze při zakoupení akreditace na místě v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během festivalu.

II. Zdražení vstupenek

Vážení přátelé,
jistě jste si všimli, že vstupné na projekce filmového klubu jsou skutečně nízké. Za tuto cenu vstupenky již Regionální knihovna v Karviné hrát dál nemůže, filmový klub ji tlačil do červených čísel. Navíc se naše ceny nelíbily ani většině distributorů, kteří mají smluvně stanovené tzv. minimální vstupné. Z tohoto důvodu bude vstupné od 17. dubna 2019, od filmu Mirai, dívka z budoucnosti, upraveno na 50,- Kč pro členy FK (po předložení členského průkazu) a 70,- Kč pro nečleny.
Věřím, že toto opatření pochopíte a že zůstanete FK věrní!

Rudolf Fiedler

III. Klubové internetové stránky

Omlouváme se za to, že naše www stránky nebyly nyní nějakou dobu aktualizovány. Informační systém knihovny procházel a ještě prochází změnami. Nyní by však již mělo být vše v pořádku. S informacemi o filmovém klubu se nyní budete moci seznamovat na dvou místech. Tradičně zde, ale také přímo na stránkách Regionální knihovny v Karviné.


IV. Letní filmová škola[/b]

V nejbližší době na tomto místě uvedeme i bližší informace o konání Letní filmové školy 2019 a o možnosti zúčastnit se jí.

V. Prosba

Obracíme se s prosbou na všechny, kteří by mohli o klubové činnosti před rokem 1980 podat jakoukoli zajímavou informaci nebo mají nějaké materiály, které se k tomuto období vztahují, o jejich zapůjčení, a to nejlépe ve středy před klubovými projekcemi, které začínají v 17:30 hod.
Děkujeme!

VI. Oslavy 50. výročí existence FK

ve středu 28. listopadu 2018 jsme si v sále Regionální knihovny v Karviné připomněli 50. výročí existence karvinského filmového klubu.
Naši nejvěrnější členové vyslechli slavnostní projev ředitelky knihovny, zřizovatele filmového klubu, paní Markéty Kukrechtové, která stručně vyzdvihla význam filmového klubu pro jeho členy, ale také pro knihovnu a pro město. Přivítala čestné hosty a těm, kteří se v minulosti, ale i v současné době nejvíc zasloužili a zasluhují o činnost FK předala pamětní grafické listy.
Za statutární město Karviná pozdravil účastníky setkání a poděkoval knihovně a funkcionářům filmového klubu za jejich činnost náměstek primátora pan Andrzej Bizoń.
Z dalších čestných hostů vystoupila předsedkyně rady Asociace českých filmových klubů a ředitelka letní filmové školy Radana Korená. Promluvila nejen o činnosti karvinského filmového klubu, ale rovněž o poslání Asociace českých filmových klubů. Vzpomněla práci současného šéfa FK v Karviné Rudolfa Fiedlera, který byl před lety jejím předchůdcem ve funkci předsedy asociace.
Poté Rudolf Fiedler společně s Šárkou Fiedlerovou Hanušovou předvedli elektronickou prezentaci věnovanou historii FK od roku 1980, kdy klub obnovil při tehdejší karvinské Regionální knihovně svou činnost, v níž pokračuje nepřetržitě dodnes. Autorkou prezentace byla právě paní Šárka Fiedlerová Hanušová. Rudolf Fiedler poděkoval bývalým ředitelům a ředitelkám knihovny za péči, kterou klubu věnovali, především pak její bývalé ředitelce paní Halině Molinové. Hodně úspěchů popřál v její činnosti i nové ředitelce Markétě Kukrechtové a vyslovil přesvědčení, že dobrá spolupráce mezi knihovnou a klubem bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň připomněl i členy výboru filmového klubu, kteří se od roku 1980 o jeho činnost nejvíc zasloužili: pana Jana Kaletu, jenž s ním FK ve zmíněném roce spoluobnovoval, pana Miroslava Studzinského, paní Beatu Kubokovou a paní Šárku Fiedlerovou Hanušovou.

A pak už mohli účastníci slavnostního setkání zhlédnout připravený film režiséra Omerzu Všechno bude.

Jako šéf FK bych rád poděkoval všem, kteří přišli výročí klubu společně s námi oslavit. Poděkovat musím především knihovně za azyl, který klubu dlouhé roky poskytuje, poděkování patří i městu Karviná, které činnost klubu podpořilo v minulosti i finančně, v době, kdy tuto podporu nejvíc potřebovalo. Musím připomenout i zásluhu karvinského Domu kultury, který poskytl své prostory klubu v době, kdy knihovna procházela rozsáhlou přestavbou. A samozřejmě musíme vzpomenout i podporu Asociace českých filmových klubů. (Mimochodem, náš FK je nositelem nejvyšší klubové kategorie A.)

Vážení přátelé, přál bych si, i když u toho už nejspíš nebudu, aby filmový klub mohl slavit i za dalších 50 let.

Rudolf Fiedler
verze pro tisk