Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]Vážení přátelé,

ve středu 28. listopadu 2018 jsme si v sále Regionální knihovny v Karviné připomněli 50. výročí existence karvinského filmového klubu.
Naši nejvěrnější členové vyslechli slavnostní projev ředitelky knihovny, zřizovatele filmového klubu, paní Markéty Kukrechtové, která stručně vyzdvihla význam filmového klubu pro jeho členy, ale také pro knihovnu a pro město. Přivítala čestné hosty a těm, kteří se v minulosti, ale i v současné době nejvíc zasloužili a zasluhují o činnost FK předala pamětní grafické listy.
Za statutární město Karviná pozdravil účastníky setkání a poděkoval knihovně a funkcionářům filmového klubu za jejich činnost náměstek primátora pan Andrzej Bizoń.
Z dalších čestných hostů vystoupila předsedkyně rady Asociace českých filmových klubů a ředitelka letní filmové školy Radana Korená. Promluvila nejen o činnosti karvinského filmového klubu, ale rovněž o poslání Asociace českých filmových klubů. Vzpomněla práci současného šéfa FK v Karviné Rudolfa Fiedlera, který byl před lety jejím předchůdcem ve funkci předsedy asociace.
Poté Rudolf Fiedler společně s Šárkou Fiedlerovou Hanušovou předvedli elektronickou prezentaci věnovanou historii FK od roku 1980, kdy klub obnovil při tehdejší karvinské Regionální knihovně svou činnost, v níž pokračuje nepřetržitě dodnes. Autorkou prezentace byla právě paní Šárka Fiedlerová Hanušová. Rudolf Fiedler poděkoval bývalým ředitelům a ředitelkám knihovny za péči, kterou klubu věnovali, především pak její bývalé ředitelce paní Halině Molinové. Hodně úspěchů popřál v její činnosti i nové ředitelce Markétě Kukrechtové a vyslovil přesvědčení, že dobrá spolupráce mezi knihovnou a klubem bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň připomněl i členy výboru filmového klubu, kteří se od roku 1980 o jeho činnost nejvíc zasloužili: pana Jana Kaletu, jenž s ním FK ve zmíněném roce spoluobnovoval, pana Miroslava Studzinského, paní Beatu Kubokovou a paní Šárku Fiedlerovou Hanušovou.

A pak už mohli účastníci slavnostního setkání zhlédnout připravený film režiséra Omerzu Všechno bude.

Jako šéf FK bych rád poděkoval všem, kteří přišli výročí klubu společně s námi oslavit. Poděkovat musím především knihovně za azyl, který klubu dlouhé roky poskytuje, poděkování patří i městu Karviná, které činnost klubu podpořilo v minulosti i finančně, v době, kdy tuto podporu nejvíc potřebovalo. Musím připomenout i zásluhu karvinského Domu kultury, který poskytl své prostory klubu v době, kdy knihovna procházela rozsáhlou přestavbou. A samozřejmě musíme vzpomenout i podporu Asociace českých filmových klubů. (Mimochodem, náš FK je nositelem nejvyšší klubové kategorie A.)

Vážení přátelé, přál bych si, i když u toho už nejspíš nebudu, aby filmový klub mohl slavit i za dalších 50 let.

Rudolf Fiedler

P.S.
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří by mohli o klubové činnosti před rokem 1980 podat jakoukoli zajímavou informaci nebo mají nějaké materiály, které se k tomuto období vztahují, o jejich zapůjčení, a to nejlépe ve středy před klubovými projekcemi, které začínají v 17:30 hod.
Děkujeme!

Rudolf Fiedler


verze pro tisk